Regulamin

Właściciel:

Averly SàRL
Chemin du Caudoz 41
1009 Pully
Szwajcaria

TVA: CHE-186.691.214

tel. +41 79 577 28 63

email: contact@altaia.eu

 

Dane osobowe

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania ze sklepu: Imię, nazwisko, adres, telefon oraz adres emailowy.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest JWL Consulting SàRL z siedzibą w Pully, właściciel strony Altaïa.

Jakie są cele przetwarzania Twoich danych osobowych i przez jaki okres będą przetwarzane?

Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest przeprowadzenie sprzedaży i dostarczenie do Ciebie produktu.

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Twoje dane zostaną przekazane do firmy logistycznej realizującej zamówienie. W żadnym wypadku dane nie zostaną udostępnione osobom trzecim.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:
1. prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,
2. prawo żądania sprostowania danych,
3. prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
6. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Rejestracja

1. Aby zrealizować zakup a naszym sklepie należy wypełnić formularz z danymi osobowymi i adresowymi oraz zalogować się. Do zalogowania wymagany jest wyłącznie adres email i hasło wybrane przy rejestracji.

2. Klient dokonujący zakupów ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zaakceptowania postanowień, które są w nim zawarte.

3. Podczas rejestracji Klient ma obowiązek wypełnić wszystkie pola formularza, które oznaczone są gwiazdką.

4. Zastrzegamy sobie prawo do odstąpiania od realizacji zamówienia w przypadku gdy podane dane osobowe lub adresowe będą błędne.

5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma emailem automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęte zamówienie.

6. Zastrzegamy sobie prawo do każdorazowej weryfikacji zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach budzących wątpliwość co do jego rzetelności.

7. We wszystkich przypadkach nieuregulowanych przez Regulamin zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.

8. Ewentualny spory dotyczące transakcji będą rozstrzygane za porozumieniem stron, a w przypadku jego braku sądem rozstrzygającym będzie sąd waściwy dla siedziby sprzedającego.

9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

10. Zobowiązujemy się do zachowania tajemnicy obejmującej dane osobowe; będą one wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia i nie będą udostępniane osobom trzecim.

Oferta sklepu

1. JWL Consulting SàRL jest właścicielem strony internetowej altaia.eu. JWL Consulting SàRL zajmuje się sprzedażą odzieży damskiej, w szczególności sukienek i akcesoriów.

2. Oferta dostępna na stronie internetowej jest własnością firmy JWL Consulting SàRL. Wszystkie towary w ofercie są fabrycznie nowe.

3. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne podobieństwa lub zbieżności wzorów do kolekcji innych projektantów oraz firm.

4. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakość zdjęć przedstawiających kolekcje oraz ich wierność z oryginałem.

5. Dokładamy wszelkich starań, aby nasza oferta była rzetelna i aktualna.

6. Ceny prezentowane w sklepie są cenami brutto, co oznacza, iż zawierają podatek VAT. Ceny obejmują również cenę przesyłki ekonomicznej dostarczanej przez kuriera.

7. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w naszej ofercie. Zamówienia przyjęte do realizacji nie podlegają zmianom cen.

Zapłata

1. Zamówienie musi zostać całkowicie opłacone przed wysyłką towaru.

Zwrot towaru

1. Zwracany produkt nie może nosić śladów używania: korzystania przez Klienta z produktu w sposób wykraczający poza granice stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonalności. Produkt musi być czysty, z oryginalnie wszytymi metkami, pozbawiony zapachu (kremy, perfumy, środki piorące).

2. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży bez uzasadnienia oraz może zwrócić towar w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki.

3. Zwracany towar należy odesłać na adres :

Laurent Nosari
Route de Taillepied 77
1095 Lutry
Suisse
Z dopiskiem: Zwrot Altaïa

Formy płatności

Zakupiony towar może być opłacony przy użyciu następujących form płatności:

  • Przelew bankowy w CHF na konto:

JWL Consulting
BCV
IBAN: CH04 00767 000U 5264 8038
SWIFT: BCVLCH2LXXX

  • Przy pomocy karty kredytowej (Stripe) (komunikaty wyłącznie w języku angielskim)

 

Wyłączenie odpowiedzialności

1. Nie gwarantujemy, iż zawartość stron przynależących do naszego sklepu będzie całkowicie wolna od błędów.

2. Nie gwarantujemy faktu, iż wszystkie aspekty funkcjonalne strony będą wolne od błędów oraz faktu, że serwer na którym znajduje się nasza strona jest całkowicie wolny od wirusów, które mogą uszkodzić komputer Klienta.

3. Nie ponosimy odpowiedzialności za sposób, w jaki nasz sklep internetowy jest wykorzystywany przez Klientów; a w szczególności za odstąpienie Klienta od umowy kupna-sprzedaży.

4. Nie ponosimy odpowiedzialności za wady w funkcjonowaniu sieci internetowej oraz przerwy w dostawach usług (płatności) oraz nieprawidłowe działanie oprogramowania sklepu, jak również za nieprawidłowe przetworzenie danych przez system komputerowy.

5. Nie ponosimy odpowiedzialności za udostępnienie hasła Klienta oraz jego danych identyfikacyjnych łącznie z treścią wiadomości wysłanych do Klienta oraz od niego otrzymanych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

6. Nie ponosimy odpowiedzialności za zgodność produktów ze zdjęciami.

7. Zastrzegamy sobie prawo do czasowej dezaktywacji sklepu lub całkowitego zaprzestania jego działalności bez odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z tego tytułu.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory wynikłe z umowy kupna-sprzedaży będą rozwiązywane przez sąd właściwy dla siedziby sprzedającego.

2. Regulamin został opublikowany w językach polskim, francuskim, angielskim, hiszpańskim i niemieckim. W przypadku różnic obowiązująca jest wersja francuska.

Skontaktuj się z nami